STARTSIDA

   BAKGRUND
    Varför finns
         Offensiva Åseda?
    Vår organisation
         och dess metoder
    Värderingar

   VERKSAMHET
    Områdesgrupper
    Kontaktpersoner
    Medlemmar

   PROJEKT & EVENEMANG
    Barnens Fest
    Hälsans Hus
    Mötesplatser
    Natur & Kulturrunda
    Stationen
    Åsedadagen

   RESULTAT
    Åseda – vill du flytta hit?

   INFORMATION
    Boken Ballongkraften
    Evenemangskalender
    Nyheter
    Reportage
    Länkar

   FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG
    Idélåda

   ARKIV


"Offensiva Åseda är en helhetssyn på lokalsamhället som tar sin utgångspunkt från att samhället är till för medborgarna och att det är deras behov och förväntningar som är drivkraften i samhällets utveckling"

Välkommen till Offensiva Åseda!

Genom denna hemsida vill vi ge en bild av vårt samhälle och dess invånare.

Du kan följa Offensiva Åsedas arbete genom åren och få tips på evenemang och aktiviteter som händer i Åseda med omnejd.

Klicka på en rad för att se mer info.
N Y H E T E R
Se alla nyheter

R E P O R T A G E
Bästa områdesgrupp samt Åseda hedersknyffel
Se alla reportage

E V E N E M A N G
Se alla evenemang Webbsidan är producerad av Medialaget i Småland AB